Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Nieuwkomers

Bij nieuwkomers/ statushouders is er in grote lijnen behoefte aan goede begeleiding en psychosociale en maatschappelijke ondersteuning. Dit is een investering waard.

In het geval dat er psychische problemen spelen bij de statushouders is de drempel op hulp te zoeken erg hoog, zij doen dan liever geen beroep op anderen. Dat heeft met diverse aspecten te maken.

Middels het aanbieden van een cultureel georiënteerde psycho- sociale  educatie module in een groep kunnen we helder maken waar de obstakels liggen en worden individuele hulpvragen duidelijk.

Wat het CoTeam kan bijdragen:

Interventie en preventie

  • Een groepsaanbod: een module psycho educatie die wij kunnen aanbieden aan  nieuwkomers waarin uitleg wordt gegeven over veel voorkomende psychische klachten zoals angst, depressie en PTSS en behandelmogelijkheden. Dit kan preventief/ informatief. Dit programma kan aangepast worden afhankelijk van de vraag van de deelnemers. We kunnen dit programma bieden in diverse talen; Arabisch, Russisch, Koerdisch, Engels en Servo- Kroatisch. Bestaat uit 5 bijeenkomsten
  • Oriëntatie, motivatie/re-integratie. Individueel en in groepsverband. Bestaat uit 10 bijeenkomsten

Individueel kunnen we een bijdrage leveren wat betreft screening/ cultureel georiënteerde diagnostiek of een second opinion op verzoek van huisartsen, buurtteams en of gemeente. Wij kunnen meedenken bij complexe casussen. Eventueel kan de cliënt bij het CoTeam in behandeling komen en of kunnen we adviezen geven voor doorverwijzing.

Behandeling

Het CoTeam kan behandeling bieden op gebied van angst, depressie, trauma, relatie en of gezinsproblematiek.

Als instrument kunnen we eigen materialen zoals een psycho educatie film inzetten bij de module in of tijdens de behandeling.

Training en Begeleiding

Daarnaast focussen wij ons ook op het trainen van hulpverleners en bieden wij supervisie aan bijv; wijkteams, thuiszorg en of medewerkers van de gemeente.

Aandacht hebben wij ook voor de ondersteuning bij cliënten die moeite hebben bij het leren van de Nederlandse taal door concentratie/ geheugen of leeftijdsproblematiek.

Tevens behoort het tot de mogelijkheden een aanspreekpunt te worden voor telefonische vragen vanuit de betrokken hulpverleners.