Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Media

Het is in ieders belang dat de media op een juiste manier verslag doen van de vluchtelingenproblematiek. Wij werken er graag aan mee om een realistisch beeld neer te zetten van de van de problematiek waarmee veel vluchtelingen te kampen hebben. Het onderwerp trauma, dat uiteraard niet exclusief vluchtelingen aangaat, verdient het daarnaast om beter begrepen te worden.

Media kunnen een bijdrage leveren aan psycho-educatie en sociale educatie. Door de andere omgangsvormen in de voor vluchtelingen nieuwe samenleving te belichten kan een beter begrip ontstaan, waardoor de emancipatie en integratie bevorderd worden.