Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Overheid

De overheid zet de lijnen uit voor de opvang, behandeling en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers, maar is tevens begrensd door samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Wij denken graag mee over het beleid van de Nederlandse overheid op korte en op lange termijn. Wij hechten hierbij waarde aan een pragmatische, apolitieke benadering. Wij kunnen helpen de aannames achter de vluchtelingenproblematiek helder en realistisch te krijgen. De realiteit is volgens ons dat veel van de vluchtelingen zullen blijven. Het is zaak deze mensen zodanig te betrekken, de beleidslijnen zodanig te formuleren, en de betrokken partijen zodanig te faciliteren, dat er recht wordt gedaan aan de mogelijkheden die vluchtelingen en overige niet-westerse migranten met zich meebrengen.

Innovatie en onderzoek

Tijdens ons werk merken wij dat de psychiatrie en psychologische concepten soms te ver van de betrokkenen afstaan. Hier geldt de wijsheid ’Elk nadeel heb zijn voordeel‘: Het boeiende aan het werk met vluchtelingen is misschien dat juist door het ontbreken van een passend psychiatrisch kader, de behandelaar gedwongen is om de behandeling op een eenvoudiger (begrijpelijker) niveau te laten plaatsvinden. Het Aram Hasan Coteam heeft ideeën ontwikkeld om hierin te voorzien en de behandeling laagdrempeliger te maken.