Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Maatschappelijke Ondersteuning

In de huidige praktijk is de gemeente verantwoordelijk voor de (semi-) permanente vestiging van vluchtelingen. Daarmee zijn gemeenten tevens de uitvoerders van de maatschappelijke ondersteuning voor vluchtelingen. Ons team kan u helpen om een realistische inschatting te maken van de uitdagingen die uw medewerkers in het werk tegen zullen komen. En we kunnen gemeentelijke overheden helpen de vertaalslag te maken naar passend beleid, een beleid dat zowel de vluchteling als de nieuwe omgeving van de vluchteling het vertrouwen geeft om op een positieve manier met de situatie om te gaan. Belangrijke begrippen zijn daarbij eigenwaarde en participatie.

 Onze visie op maatschappelijke ondersteuning

Het is belangrijk dat vluchtelingen de juiste steun en structuur geboden wordt, zodat zij zich kunnen oriënteren op hun nieuwe situatie. Er moet duidelijk zijn wat er van hun verwacht wordt. Tegelijk moet de ondersteuning gericht zijn op het stimuleren van motivatie: Men dient op de hoogte te zijn welke kansen er zijn en hoe men zich op de toekomst kan richten. Ook de obstakels en hindernissen moeten duidelijk zijn. Op basis hiervan kunnen er reële doelen gesteld worden, en kan voorkomen worden dat mensen afhaken en teleurgesteld raken.

Waarbij kunnen wij helpen:

  • Het ontwikkelen van een realistisch beleidsplan rondom de maatschappelijke ondersteuning van vluchtelingen.
  • Training van medewerkers.