Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Geestelijke Gezondheidszorg

Werken met patiënten van andere culturen is complex en vergt veel energie en investering. Door culturele verschillen is een goede (hetero)anamnese lastig. Een gevolg daarvan kan zijn dat (onderdelen van) de behandeling niet het gewenste effect hebben. Veel voorkomende problemen in de behandeling:

 • No show en vermijding
 • Over- en onderbehandeling
 • Vastlopende behandelingen bij stemmingsstoornissen en angststoornissen
 • Verkeerde diagnose
 • Communicatieproblemen
 • Lichamelijke onverklaarbare klachten (LOK)
 • Cultuurgebonden systeem- en relatieproblemen

De inspanningen van ons team zijn erop gericht om de bestaande hulpverlening te versterken, en bijvoorbeeld te ondersteunen bij het realiseren van een adequaat behandelprogramma of –plan.

 Resultaat

Wij bieden u en uw team:

 • Een goede balans tussen het sociaal-maatschappelijke en het medisch perspectief in de behandeling.
 • Second opinion.
 • Het versterken van uw mogelijkheden om het verhaal van de cliënt te verhelderen.
 • Handvatten voor u of uw team om bewuster en adequater om te gaan met de specifieke problematiek die u tegenkomt.