Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Aram Hasan CoTeam

Cultural Oriented Trauma Expertise Centre

Het Aram Hasan CoTeam bestaat uit mensen met verschillende expertise in de behandeling en bij de begeleiding van vluchtelingen. Ons team werkt graag met u samen bij de ontwikkeling van beleid en methodiek, en bij de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering.

 Visie

Om vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond de juiste hulpverlening te bieden, is een realistische inschatting van de situatie van groot belang. In de praktijk gaat hier veel mis. Door communicatie- en interpretatieproblemen vindt vaak een verkeerde aanname van de hulpvraag plaats. Er wordt teveel uitgegaan van bekende screenings- en behandelingsmodellen, die niet altijd van toepassing zijn op de screening of behandeling van niet-westerse migranten. Hierdoor kan het voorkomen dat er teveel of te weinig, of niet de juiste, begeleiding of hulp aangeboden wordt.

Diensten

Voor veel beleidsmakers of – uitvoerders, en hulp- of dienstverleners, is de wereld van de niet-westerse migrant een (deels) onbekende wereld. Wij zoeken actief met u hoe u uw beleid, dienst- of zorgverlening passender en / of laagdrempeliger maakt en hoe u uw competentie, of die van uw medewerkers, verhoogt. Naast advies en bijscholing voor (medewerkers van) GGZ-instellingen, en aanvullende behandeling of ondersteuning bij de (hetero)anamnese, adviseren wij ook gemeenten en andere overheden. Wij verzorgen daarnaast cursussen en trainingen voor vluchtelingenorganisaties, verenigingen en andere instellingen die met vluchtelingen in contact komen, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, gezondheidscentra of de politie. Dit kan in de vorm van een dagcursus of workshop, en kan eenmalig zijn, of uit enkele consulten / trainingen bestaan. Ook langdurige projecten behoren tot de mogelijkheden.

Het resultaat van onze diensten is het verkrijgen van een beter inzicht in de materie, een beter behandel- of begeleidingsplan, betere diagnostiek en betere vragenlijsten.

Het Aram Hasan CoTeam kan het volgende voor u of uw team betekenen: 

  • Advies met betrekking tot cultureel georiënteerde hulp- of dienstverlening.
  • Advies bij psychosociale ondersteuning en coördinatie van de hulpverlening.
  • Ondersteuning bij het vormgeven of uitvoeren van preventie-activiteiten.
  • Ondersteuning bij de screening.
  • Kennisoverdracht en training.
  • Second opinion.
  • Ontwikkeling en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van groepstherapie of dagbehandeling.