Nederlands

Advies over behandelondersteuning en begeleiding: Aram Hasan / info@coteam.nl tel:0102109208

Home

Mijn naam is Aram Hasan (Linkedin), ik ben psychiater, en ik bied behandelondersteuning en -advies voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Met een team ervaren professionals (zie CoTeam) werk ik aan het beheersbaar maken van trauma bij uiteenlopende groepen, in het bijzonder vluchtelingen en mensen van niet-westerse origine. Daarnaast helpen wij gemeenten en andere partijen bij de vormgeving en uitvoering van maatschappelijke ondersteuning aan deze doelgroep.

Ik ben zelf van Syrische afkomst, en vluchteling. Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is om als vluchteling een nieuw leven te beginnen, in een land dat ik nu, vijftien jaar later, beschouw als mijn thuis. Werk en participatie zijn belangrijke voorwaarden voor een geslaagde integratie van ’nieuwkomers‘. Hiervoor dienen belemmeringen, door bijvoorbeeld trauma, overwonnen te worden.

Discussie en pragmatisme

In de boeiende, maar soms chaotische discussie die er momenteel gevoerd wordt, zouden we bijna vergeten dat het hoe dan ook een feit is dat er veel mensen van niet-westerse afkomst in Europa verblijven. Met een zeer uiteenlopende achtergrond. Schaamte en onbegrip, vanuit zowel de behandelaar als de vluchteling zelf, in combinatie met culturele verschillen en taalbarrières, maken dat er bij deze doelgroep over- en onderbehandeling plaatsvindt. Dat is voor alle partijen frustrerend en contraproductief. Mijn team en ik kunnen behandelteams binnen de geestelijke gezondheidszorg helpen om effectiever te werk te gaan. Ook in de maatschappelijke ondersteuning kunnen wij ertoe bijdragen dat vluchtelingen hun leven weer in eigen hand nemen en een positieve wisselwerking met hun omgeving realiseren.

 Doel en missie

Het doel van deze website en de missie van mijn team is om het beleid en de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en de behandeling van trauma bij vluchtelingen effectiever te maken. Hiermee dragen wij bij aan een geslaagde integratie, en daarmee aan een win-win situatie voor de vluchteling en de samenleving.